Szczegóły ogłoszenia

CRZP/214/2019/AEZ

"Remont i przebudowa pomieszczeń GMDSS w budynku Wydziału Nawigacyjnego przy AL. Jana Pawła II 3 - instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w pomieszczeniach GMDSS. "

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 625829-N-2019 pdf 225,9 2019.11.25 124

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 621,0 2019.11.25 80

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 301,5 2019.11.25 116
2_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 36,0 2019.11.25 107
3_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 39,5 2019.11.25 116
4_Wykaz robót budowlanych doc 38,5 2019.11.25 117
5_Wykaz osób doc 38,5 2019.11.25 126
6_Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień doc 274,0 2019.11.25 113
7_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 37,5 2019.11.25 114
8_Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 31,0 2019.11.25 116
9_Wzór umowy DOC 138,0 2019.11.25 123
_10_Dokumentacja przetargowa zip 2234,0 2019.11.25 138

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 600,3 2019.12.10 121

Pobierz wszystkie dokumenty