Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-24/19

"Remont pomieszczeń Działu Domów Studenckich, pomieszczenia magazynowego w piwnicy oraz pomieszczeń sanitarnych na I, II, VII, VIII, IX, X piętrze w Domu studenta nr-5 Maluch"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 48,3 2019.11.21 296

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 54,3 2019.11.21 125

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2019.11.21 132
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,8 2019.11.21 134
RB MALUCH DDS pdf 1409,3 2019.11.21 152
Wzór oferty na roboty budowlane docx 20,6 2019.11.21 134
Wzór umowy na roboty budowlane doc 150,5 2019.11.21 142

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2019.12.10 155

Pobierz wszystkie dokumenty