Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-23/19

"Prace remontowe w pawilonie C Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej - II etap"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 48,6 2019.11.21 253

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 59,4 2019.11.21 141

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2019.11.21 138
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pdf 65,5 2019.11.21 174
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,8 2019.11.21 136
Projekt - architektura pdf 8730,9 2019.11.21 160
Projekt branża elektryczna pdf 2016,5 2019.11.21 149
Specyfikacje budowlana ielektryczna pdf 559,9 2019.11.21 167
Wzór oferty na roboty budowlane docx 20,7 2019.11.21 136
Wzór umowy na roboty budowlane doc 151,0 2019.11.21 139

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,2 2019.11.29 136

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,4 2019.12.06 161

Pobierz wszystkie dokumenty