Szczegóły ogłoszenia

NA/P/373/2019

"Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej w budynku F Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,5 2019.11.19 189

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 78,8 2019.11.19 80

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2019.11.19 120
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2019.11.19 123
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 38920,0 2019.11.19 140
Wykaz osób doc 19,5 2019.11.19 125
Wykaz robót budowlanych doc 25,1 2019.11.19 120
Wzór oferty na roboty budowlane docx 29,0 2019.11.19 128
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1827,0 2019.11.19 116
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2019.11.19 121

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2019.12.04 157

Pobierz wszystkie dokumenty