Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-40/19

"Dostawa energii elektrycznej do zasilania obiektów Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 116,1 2019.11.19 371

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacje o zmianach (procedura pełna) pdf 70,0 2019.12.06 129

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 54,1 2019.11.19 119

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2019.11.19 120
Formularz cenowy nr 1 doc 38,0 2019.11.19 123
Formularz cenowy nr 2 doc 48,0 2019.11.19 129
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 102,8 2019.11.19 144
Opis przedmiotu zamówienia doc 59,0 2019.11.19 134
Projekt umowy doc 85,0 2019.11.19 130
Wzór formularza oferty doc 53,0 2019.11.19 127
zmieniony Formularz cenowy nr 1 doc 37,0 2019.12.06 111
zmieniony Formularz cenowy nr 2 doc 48,5 2019.12.06 114
zmieniony Projekt umowy doc 87,5 2019.12.06 116

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ, zmiana SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert doc 29,9 2019.12.06 111
Sprostowanie do pisma 875-19 doc 20,1 2019.12.20 90

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,2 2019.12.30 95

Pobierz wszystkie dokumenty