Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-40/19

"Dostawa energii elektrycznej do zasilania obiektów Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 116,1 2019.11.19 305

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacje o zmianach (procedura pełna) pdf 70,0 2019.12.06 47

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 54,1 2019.11.19 70

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2019.11.19 62
Formularz cenowy nr 1 doc 38,0 2019.11.19 58
Formularz cenowy nr 2 doc 48,0 2019.11.19 58
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 102,8 2019.11.19 65
Opis przedmiotu zamówienia doc 59,0 2019.11.19 68
Projekt umowy doc 85,0 2019.11.19 60
Wzór formularza oferty doc 53,0 2019.11.19 67
zmieniony Formularz cenowy nr 1 doc 37,0 2019.12.06 44
zmieniony Formularz cenowy nr 2 doc 48,5 2019.12.06 46
zmieniony Projekt umowy doc 87,5 2019.12.06 40

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ, zmiana SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert doc 29,9 2019.12.06 41
Sprostowanie do pisma 875-19 doc 20,1 2019.12.20 26

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,2 2019.12.30 20

Pobierz wszystkie dokumenty