Szczegóły ogłoszenia

NA/P/366/2019

"Remont laboratorium A-213 - klimatyzacja w laboratorium pomiarowym"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,8 2019.11.18 207

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 72,4 2019.11.18 73

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2019.11.18 109
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,7 2019.11.18 154
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 1415,5 2019.11.18 150
Wykaz osób doc 19,6 2019.11.18 112
Wykaz robót budowlanych doc 25,4 2019.11.18 116
Wzór oferty na roboty budowlane doc 26,7 2019.11.18 115
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1584,1 2019.11.18 110
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2019.11.18 108

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2019.12.03 147

Pobierz wszystkie dokumenty