Szczegóły ogłoszenia

KA-2/150/2019

"Remont pomieszczeń na II piętrze w budynku W-2(10-19) Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej ul.Warszawska 24 Kraków"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 66,4 2019.11.18 167

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 71,9 2019.11.18 115

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,8 2019.11.18 121
Dokumerntacja przetargowa zip 1851,5 2019.11.18 283
Formularz ofertowy doc 31,6 2019.11.18 153
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 33,1 2019.11.18 141
Projekt umowy doc 261,0 2019.11.18 122
Wykaz osób doc 36,0 2019.11.18 124
Wykaz robót budowlanych doc 39,0 2019.11.18 136
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,2 2019.11.18 125

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 21,9 2019.11.22 163
Odpowiedź na zapytanie w sprawie SIWZ doc 21,9 2019.11.25 181

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacje z otwarcia ofert doc 24,1 2019.12.03 205

Pobierz wszystkie dokumenty