Szczegóły ogłoszenia

ZP.ED.271.2.2019

"SANITACJA OTULINY PUSZCZY NIEPOŁOMICKIEJ NA TERENIE GMINY DRWINIA"

"EKO-DRWINIA,, Sp. z o.o.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 198,6 2019.11.15 96

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura pełna (pakiety) doc 347,0 2019.11.15 55

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 302,8 2019.11.15 96
Formularz oferty doc 387,0 2019.11.15 88
Opis przedmiotu zamówienia docx 305,2 2019.11.15 90
PFU zip 9991,8 2019.11.15 91
Projekt Kontraktu - zadanie czesciowe nr 4 doc 655,5 2019.11.15 90
Projekt Kontraktu - zadanie częściowe nr 1 doc 582,0 2019.11.15 97
Projekt Kontraktu - zadanie częściowe nr 2 doc 581,5 2019.11.15 91
Projekt Kontraktu - zadanie częściowe nr 3 doc 582,0 2019.11.15 92
Wykaz osób doc 362,0 2019.11.15 88
Wykaz robót budowlanych doc 380,0 2019.11.15 87
Załącznik do Oferty doc 353,5 2019.11.15 93
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 300,7 2019.11.15 89

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 1 doc 297,3 2019.11.26 95
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 2 doc 297,2 2019.11.28 77

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 1 doc 299,5 2019.12.03 80
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 doc 300,3 2019.12.09 82
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 3 doc 298,4 2019.12.09 78
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 4 doc 298,4 2019.12.09 76

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Decyzje zip 16291,6 2019.11.28 76
Decyzje cd zip 26917,7 2019.11.28 78
espd-request xml 143,0 2019.11.15 111
Informacja z otwarcia ofert docx 298,6 2019.12.20 76
Opinia geotechniczna zip 603,4 2019.11.26 82

Pobierz wszystkie dokumenty