Szczegóły ogłoszenia

RI.271.1.12.2019

"Przebudowa drogi gminnej nr 340317W we wsi Łępice"

Gmina Pokrzywnica

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie nr 622243 docx 24,0 2019.11.14 122

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 9081,6 2019.11.14 81

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Projekt przebudowy zip 3475,2 2019.11.14 112
Projekt stałej organizacji ruchu zip 1892,0 2019.11.14 106
Przedmiar pdf 8364,2 2019.11.14 127
Specyfikacja techniczna pdf 1083,2 2019.11.14 100
wykaz i usytuaowanie zjazdów zip 1249,3 2019.11.14 92
Zał. nr 1 Formularz ofertowy docx 57,6 2019.11.14 109
zał. nr 10 oświadczenie o braku orzeczenia o zakazie ubiegania się o zamówie docx 55,4 2019.11.14 98
zał. nr 11 wykaz robót docx 52,4 2019.11.14 89
zał. nr 2 Wykaz Osób docx 52,9 2019.11.14 96
zał. nr 3 Wzór umowy doc 216,0 2019.11.14 99
zał. nr 4 grupa kapitałowa docx 54,5 2019.11.14 103
zał. nr 5 Oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia docx 55,6 2019.11.14 99
zał. nr 6 Oświadczenie o spełnieniu warunków docx 55,6 2019.11.14 99
zał. nr 7 oświadczenie o podjętych krokach naprawczych docx 55,6 2019.11.14 101
zał. nr 8 Oświadczenie dotyczące podmiotu na którego zasoby powoluje się Wyk docx 55,7 2019.11.14 94
Zał. nr 9 informacja - zasoby innych podmiotów docx 55,1 2019.11.14 92

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ pdf 2370,4 2019.12.02 116

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja z otwarcia ofert pdf 2320,1 2019.12.04 119
sprostowanie informacji z otwarcia ofert pdf 2425,4 2020.05.14 29

Pobierz wszystkie dokumenty