Szczegóły ogłoszenia

CSKDZP-2375/22/10/02/2019

"wymiana dźwigu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej(projekt i realizacja) w budynku Polikliniki MSWIA ul. Adama Mickiewicza 8 w Ciechanowie"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 130,4 2019.11.07 134

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura pełna doc 267,0 2019.11.07 95

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Program Funkcjonalno Użytkowy doc 168,5 2019.11.07 136
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 49,5 2019.11.07 122
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 39,5 2019.11.07 113
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 278,5 2019.11.07 105
Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 33,0 2019.11.07 111
Szczegółowy opis zamówienia doc 38,5 2019.11.07 120
Wykaz osób rtf 45,8 2019.11.07 121
Wzór oferty na roboty budowlane docx 24,2 2019.11.07 108
Wzór umowy na roboty budowlane doc 198,0 2019.11.07 114
Zał. Klauzula informacyjna odt 29,7 2019.11.07 110
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 36,0 2019.11.07 112

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 35,0 2019.12.16 105

Pobierz wszystkie dokumenty