Szczegóły ogłoszenia

KA-2/149/2019

"Remont pomieszczeń WIL w budynku Houston W-15 (10-34) Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie."

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 70,1 2019.11.08 127

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 206,5 2019.11.08 92

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,8 2019.11.08 119
Formularz oferty doc 49,5 2019.11.08 122
Opis przedmiotu zamówienia zip 1341,5 2019.11.08 228
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 62,0 2019.11.08 106
Projekt umowy doc 262,0 2019.11.08 104
Wykaz osób doc 35,0 2019.11.08 107
Wykaz robót budowlanych doc 39,0 2019.11.08 106
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 26,5 2019.11.08 109

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 205,2 2019.11.22 129

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 536,3 2019.11.27 144

Pobierz wszystkie dokumenty