Szczegóły ogłoszenia

ZP/5029/D/19

"dostawa sprzętu komputerowego - 6 części"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2019-OJS217-532114-pl pdf 232,5 2019.11.08 91

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) pdf 8542,7 2019.11.08 63

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
JEDZ cz 1 xml 111,0 2019.11.08 85
JEDZ cz 2 xml 111,0 2019.11.08 69
JEDZ cz 3 xml 111,0 2019.11.08 78
JEDZ cz 4 xml 111,0 2019.11.08 76
JEDZ cz 5 xml 111,0 2019.11.08 79
JEDZ cz 6 xml 111,0 2019.11.08 87
Załącznik A - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część 1-6 pdf 363,7 2019.11.08 125
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - Część 1-6 docx 56,7 2019.11.08 90
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy - Część 1-6 docx 55,3 2019.11.08 87
Załącznik nr 3a - Instrukcja wypełniania JEDZ - Część 1-6 docx 49,8 2019.11.08 83
Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw - część 1-6 doc 36,0 2019.11.08 85
Załącznik nr 5 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów - doc 46,0 2019.11.08 83
Załącznik nr 6 - Istotne postanowienia umowy - Część 1-6 docx 57,9 2019.11.08 89
załącznik nr 7 - wzór informacji o grupie kapitałowej doc 84,0 2019.11.08 83

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 2890,8 2019.11.15 80

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 246,9 2019.12.12 55

Pobierz wszystkie dokumenty