Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-729/19

"Dostawa komputerów przenośnych dla WIMiR. KC-zp.272-729/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 31,5 2019.11.07 96

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 54,4 2019.11.07 89

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 47,0 2019.11.07 99
JEDZ doc 222,0 2019.11.07 95
Wzór formularza oferty doc 28,2 2019.11.07 105
Wzór umowy - dostawy doc 32,0 2019.11.07 101

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (6) xml 126,4 2019.11.07 117
Informacja z otwarcia ofert doc 21,7 2019.12.11 95

Pobierz wszystkie dokumenty