Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-736/19

"Dostawa i montaż profesjonalnego ekranu projekcyjnego do Laboratorium Wizualizacji Trójwymiarowej KI WIET AGH. KC-zp.272-736/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 31,4 2019.11.07 26

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 51,8 2019.11.07 26

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 47,0 2019.11.07 24
espd-request (7) xml 126,4 2019.11.07 18
JEDZ doc 221,5 2019.11.07 19
Wzór formularza oferty doc 27,0 2019.11.07 19
Wzór umowy - dostawy doc 28,1 2019.11.07 20

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 269,0 2019.11.14 19
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 doc 268,8 2019.11.22 3

Pobierz wszystkie dokumenty