Szczegóły ogłoszenia

CRZP/203/2019/AEZ

"Zagospodarowanie terenu przed budynkiem głównym (budynek B) przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni - 3"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
619173-N-2019 ogłoszenie o zamówieniu pdf 404,2 2019.11.06 109

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 107,3 2019.11.14 112

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 630,5 2019.11.06 71

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 303,0 2019.11.06 87
2_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 22,8 2019.11.06 82
3_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 22,4 2019.11.06 83
4_Wykaz robót budowlanych doc 39,5 2019.11.06 89
5_Wykaz osób doc 20,6 2019.11.06 77
6_Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień doc 263,1 2019.11.06 78
7_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 22,6 2019.11.06 81
8_Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 22,0 2019.11.06 82
9_Wzór umowy DOC 149,5 2019.11.06 86
Dokumentacja projektowa - zmiana SIWZ 1 zip 3707,4 2019.11.12 76
_10_Dokumentacja projektowa zip 54868,7 2019.11.06 101
_11__Harmonogram_rzeczowo-finansowy xls 38,5 2019.11.06 79

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 1 pdf 296,8 2019.11.12 75
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 2 pdf 416,2 2019.11.14 77

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 1 pdf 338,3 2019.11.13 83
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 pdf 476,4 2019.11.14 81
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 3 pdf 942,9 2019.11.15 100

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 561,3 2019.11.25 123
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 290,8 2019.11.14 95

Pobierz wszystkie dokumenty