Szczegóły ogłoszenia

NZ/57/Rb/N/AC/2019

"Modernizacja korytarza i przewiązki - administracja szpitala."

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 283,4 2019.11.06 98

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie zamówienia pdf 155,1 2019.11.20 86

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona pdf 494,4 2019.11.06 48

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2019.11.06 79
Formularz ofertowy docx 23,6 2019.11.06 86
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,5 2019.11.06 81
Projekt umowy docx 31,4 2019.11.06 87
Przedmiar robót pdf 38,1 2019.11.06 106
Przedmiar robót po zmianie pdf 39,4 2019.11.06 112
Rzut korytarz - cz. 1 pdf 146,6 2019.11.06 88
Rzut korytarz - cz. 2 pdf 97,6 2019.11.06 84
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,8 2019.11.06 79

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 191,3 2019.11.15 93

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 247,1 2019.11.28 99
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 319,2 2019.11.20 107

Pobierz wszystkie dokumenty