Szczegóły ogłoszenia

CSKDZP-2375/18/09/01/2019

"zakup wyposażenia gastronomicznego do kuchenek CSKMSWiA oraz sprzętu AGD"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2019-OJS213-522048-pl pdf 148,9 2019.11.05 128

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 240,0 2019.11.05 78

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,5 2019.11.05 84
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 39,0 2019.11.05 83
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 285,5 2019.11.05 73
Szczegółowy opis zamówienia - Zadanie nr 1 doc 137,0 2019.11.05 125
Szczegółowy opis zamówienia - Zadanie nr 2 doc 107,5 2019.11.05 111
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 119,0 2019.11.05 83
Wzór umowy do zadnia nr 3 i 4 docx 35,5 2019.11.05 86
Wzór_umowy_ do zadanie 2 docx 34,9 2019.11.05 81
Wzór_umowy_do zadanie 1 docx 35,8 2019.11.05 90
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,0 2019.11.05 83

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 51,5 2019.12.09 86

Pobierz wszystkie dokumenty