Szczegóły ogłoszenia

CSKDZP-2375/22/10/01/2019

"zakup i sukcesywna dostawa materiałów do sterylizacji plazmowej STERRAD 100S , rękawów papierowo-foliowych, papierów, włóknin, wskaźników biologicznych z autoczytnikiem, akcesoriów do czyszczenia, wkładek do tac i koszy narzędziowych"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 148,7 2019.11.04 89

Wyniki częściowe

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Sprostowanie ogłoszenia pdf 77,5 2019.11.22 66

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 232,5 2019.11.04 86

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,5 2019.11.04 74
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 40,0 2019.11.04 77
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 289,5 2019.11.04 83
Wzór oferty elektronicznej xls 211,5 2019.11.04 97
Wzór umowy - sukcesywna dostawa doc 195,0 2019.11.04 80
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,5 2019.11.04 67

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Aktualny wzór oferty elektronicznej 29_11_2019 xls 210,5 2019.11.29 64
Powiadomienia o zmianach SIWZ z dnia 29.11.2019 doc 36,0 2019.11.29 66

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 71,5 2019.11.29 70

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 23,6 2019.12.11 70

Pobierz wszystkie dokumenty