Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-722/19

"dostawa sprzętu studyjnego na potrzeby Studia Muzycznego Kotłownia AGH- KC-zp.272-722/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 27,7 2019.10.31 35

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ docx 56,2 2019.10.31 24

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 21,3 2019.10.31 29
Formularz oferty zał. 1A doc 62,5 2019.10.31 26
JEDZ docx 66,5 2019.10.31 27
Wzór formularza oferty - dostawy docx 28,8 2019.10.31 27
Wzór umowy - 26 docx 32,2 2019.10.31 27
załącznik 1a - opis przedmiotu zamówienia doc 297,5 2019.10.31 30

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 135,7 2019.10.31 24

Pobierz wszystkie dokumenty