Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-50/19

" Usługi serwisowe (przeglądy i naprawy) sprzętu i aparatury medycznej znajdującej się na wyposażeniu SZOZ nad Matką "

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogloszenie o zamówieniu PDF 911,4 2019.10.31 89

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
wynik pakiet nr 1,2,13,15,21,24,25,26,28,29,41,45,49 PDF 117,3 2019.12.12 46

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia PDF 30,8 2019.11.06 80

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
II pytania i odpowiedzi pdf 439,7 2019.11.07 92
informacja z otrwarcia ofert PDF 144,6 2019.11.19 81
modyfikacja siwz PDF 838,3 2019.11.06 106
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 224,1 2019.11.05 103
powiadomienie o zmianie terminu skladania ofert oraz modyfikacji siwz PDF 49,0 2019.11.06 110
siwz PDF 6988,3 2019.10.31 108
wynik 3,4,8,9,10,11,12,23,27,32,33,34,35,36,37,38,40,47 PDF 158,7 2019.12.17 30
wynik pakiet 5,7 PDF 48,1 2019.12.18 35
wynik pakiet nr 30,31.44 pdf 289,3 2019.12.13 30
zał. 1 Formularz oferty docx 44,7 2019.10.31 94
zał. nr 2 formularz cenowy xls 194,0 2019.10.31 143
zał. nr 3a Opis przedmiotu zamówienia (pakiet 1) doc 70,0 2019.10.31 91
zał. nr 3b Opis przedmiotu zamówienia (2-49) doc 74,0 2019.10.31 110
zał. nr 4 b wzór umowy (pakiety 2-49) pdf 275,5 2019.10.31 73
zał. nr 4a wzór umowy (pakiet 1) pdf 225,0 2019.10.31 75
zał. nr 5 oświadczenie wykonawcy docx 42,8 2019.10.31 74
zał. nr 6 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 27,8 2019.10.31 79
zał. nr 7 Wykaz usług doc 31,5 2019.10.31 69
zał. nr 8 Wykaz osób doc 40,0 2019.10.31 66
zał. nr 9 do siwz -Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zał nr 3 docx 29,6 2019.10.31 98

Pobierz wszystkie dokumenty