Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-21/19

"Remont powierzchni nieużywanej szatni i punktu usługowego w kierunku "Strefy studenta" na poziomie parteru w budynku Głównym Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,9 2019.10.24 232

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 59,3 2019.10.24 102

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja zdjęciowa doc 17144,0 2019.10.24 130
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2019.10.24 101
opis przedmiotu zamówienia doc 52,0 2019.10.24 127
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,9 2019.10.24 111
Strefa studenta jpg 5922,1 2019.10.24 117
Strefa studenta przedmiar.PRD pdf 75,0 2019.10.24 121
STWiOR doc 120,0 2019.10.24 119
Wzór oferty na roboty budowlane docx 20,6 2019.10.24 109
Wzór umowy na roboty budowlane doc 151,0 2019.10.24 115

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2019.11.14 125

Pobierz wszystkie dokumenty