Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-656/19

"Usługa szkolenia - roczny kurs językowy dla pracowników administracyjnych AGH z zakresu język angielski specjalistyczny i język angielski ogólny na różnych poziomach zaawansowania w ramach projektu POWR.03.05.00-00-00-Z309/18, KC-zp.272-656/19 "

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie społeczne doc 376,0 2019.10.23 54

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 84,5 2019.10.31 14
Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 287,0 2019.10.23 21
wykaz osób doc 297,5 2019.10.23 24
Wzór formularza oferty - usługi doc 284,5 2019.10.23 31
Wzór umowy - usługi doc 315,5 2019.10.23 25
Wzór wykazu usług doc 272,5 2019.10.23 22
Załącznik nr 2 do umowy docx 197,9 2019.10.23 27

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie Ogłoszenia doc 521,5 2019.10.25 28

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 37,0 2019.10.31 27

Pobierz wszystkie dokumenty