Szczegóły ogłoszenia

NZ/55/D/N/AC/2019

"Dostawa odczynników, kontroli, kalibratorów, materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów hematologicznych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 282,3 2019.10.23 24

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona pdf 775,9 2019.10.23 16

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2019.10.23 22
Formularz asortymentowo - cenowy xls 35,0 2019.10.23 49
Formularz ofertowy doc 25,5 2019.10.23 26
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,6 2019.10.23 21
Parametry techniczno - użytkowe xls 44,0 2019.10.23 37
Projekt umowy doc 103,5 2019.10.23 24
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,8 2019.10.23 21

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 369,2 2019.10.28 21
Umowa powierzenia przetwarzania danych pdf 277,9 2019.10.28 17

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 245,4 2019.10.31 20

Pobierz wszystkie dokumenty