Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-696

"Wykonanie dokumentacji projektowej dla poprawy sprawności energetycznej budynku D-11 na terenie AGH w Krakowie umowa z NFOŚiGW o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0100/17-00 - KC-zp.272-696/19 "

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 36,4 2019.10.23 79

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 118,1 2019.10.23 80

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,6 2019.10.23 80
Oswiadczenie podwykonawcy docx 30,4 2019.10.23 88
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 52,0 2019.10.23 92
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 45,0 2019.10.23 78
Wzór formularza oferty doc 182,0 2019.10.23 88
Wzór umowy doc 215,0 2019.10.23 94
wzór Wykaz osób doc 41,0 2019.10.23 83
wzór wykazu usług doc 40,0 2019.10.23 76
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 39,5 2019.10.23 78

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,1 2019.10.31 84

Pobierz wszystkie dokumenty