Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-680/19

"Dostawa zestawu do badań mikrotermometrycznych próbek geologicznych z wykorzystaniem podczerwieni - KC-zp.272-680/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 50,6 2019.10.21 87

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 144,5 2019.10.21 65

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 35,5 2019.10.21 80
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 36,0 2019.10.21 77
Wzór formularza oferty - dostawy doc 51,0 2019.10.21 88
Załącznik do SIWZ(wzór) doc 76,0 2019.10.21 74

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 270,4 2019.10.28 76

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,4 2019.10.31 76
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx 13,3 2019.10.28 76
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 268,5 2019.10.28 72

Pobierz wszystkie dokumenty