Szczegóły ogłoszenia

ZOZ.DZP.271.3.X.2019

"USŁUGA WYKONANIA TRANSPORTU SANITARNEGO"

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 96,5 2019.10.18 89

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
13.11.2019 Informacja do Wszystkich Wykonawców doc 27,0 2019.11.13 87
18.11.2019 r. Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu doc 37,0 2019.11.18 72
18.11.2019 Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu pdf 69,7 2019.11.18 71
19.11.2019 Informacja do Wszystkich Wykonawców doc 24,0 2019.11.19 72
19.11.2019 DO ODPOWEIDZI Załącznik nr 3a do SIWZ - Oświadczenie dot. przedmi doc 35,5 2019.11.19 65
19.11.2019 ODPOWIEDZI doc 94,5 2019.11.19 76
19.11.2019 SIWZ doc 227,5 2019.11.19 69
19.11.2019 Załącznik nr 5 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy doc 79,0 2019.11.19 71
22.11.2019 Sprostowanie ogłoszenia o zamowieniu pdf pdf 68,8 2019.11.22 69
22.11.2019 Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu doc 35,5 2019.11.22 63
27.11.2019 Protokół z otwarcia ofert xls 26,0 2019.11.27 77
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_c3039f06-60cb-4889-b18e-e499d682ba3d asc 0,7 2019.10.18 85
SIWZ doc 227,0 2019.10.18 118
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy doc 60,0 2019.10.18 96
Załącznik nr 10 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy powierzenia przetwarza doc 58,5 2019.10.18 93
Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz cenowy doc 21,5 2019.10.18 96
Załącznik nr 3 do SIWZ -JEDZ doc 214,5 2019.10.18 88
Załącznik nr 3a do SIWZ - Oświadczenie dot. przedmiotu zamówienia doc 35,5 2019.10.18 91
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej doc 33,5 2019.10.18 90
Załącznik nr 5 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy doc 80,5 2019.10.18 84
Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia doc 41,5 2019.10.18 101
Załącznik nr 7 do SIWZ- Wykaz pojazdów doc 44,5 2019.10.18 86
Załącznik nr 8 do SIWZ-Wykaz osób doc 29,0 2019.10.18 81
Załącznik nr 9 do SIWZ - PROCEDURA POSTEPOWANIA WYKONAWCY REALIZUJACEGO PRAC pdf 17535,5 2019.10.18 78

Pobierz wszystkie dokumenty