Szczegóły ogłoszenia

SA.270.2.14.2019

"Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Gryfino w latach 2020 - 2021 "

PGL LP Nadleśnictwo Gryfino

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 2019-S 202-491861 pdf 262,8 2019.10.18 135

Wyniki częściowe

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianach 2019-S 207-505712 pdf 67,5 2019.10.25 90

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ_Gryfino_usługi_leśne_2020-2021 pdf 21407,4 2019.10.18 113

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał_nr_01 - Formularz Oferty doc 166,0 2019.10.18 102
Zał_nr_02 - Kosztorys Ofertowy xls 128,0 2019.10.18 119
Zał_nr_03 - OPZ (3.1-3.7.) zip 2628,1 2019.10.18 97
Zał_nr_04 - Specyfikacja techniczna pdf 409,0 2019.10.18 94
Zał_nr_05 - Procedura odbioru prac pdf 239,7 2019.10.18 79
Zał_nr_06 - JEDZ zip 398,5 2019.10.18 79
Zał_nr_07 - zobowiązanie podmiotów trzecich doc 156,0 2019.10.18 82
Zał_nr_08 - Oświadczenie grupa kapitałowa doc 154,0 2019.10.18 77
Zał_nr_09 - Oświadczenie (wykluczenie) doc 154,5 2019.10.18 86
Zał_nr_10 - Wykaz usług docx 17,8 2019.10.18 84
Zał_nr_11 - wykaz osób docx 21,0 2019.10.18 83
Zał_nr_12 - wykaz sprzętu docx 18,0 2019.10.18 76
Zał_nr_13 - Wzór umowy pdf 506,2 2019.10.18 84
Zał_nr_14.1 - identyfikator postępowania pdf 117,7 2019.10.18 102
Zał_nr_14.2 - KluczPub_Oferta_PostepowanieID_e39df4c2-8356-415e-9046-f99ec55 asc 0,7 2019.10.18 145
Zał_nr_15.1 - katalog norm pdf 1786,2 2019.10.18 133
Zał_nr_15.2 - normy zakładowe zip 1034,6 2019.10.18 82

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ [14.11.2019] pdf 635,6 2019.11.14 56

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert [19.11.2019] pdf 949,2 2019.11.19 161
Informacja ze spotkania z Wykonawcami w dn.06.11.2019 pdf 1181,1 2019.11.07 67
Spotkanie z Wykonawcami [06.11.2019] pdf 242,2 2019.10.24 79

Pobierz wszystkie dokumenty