Szczegóły ogłoszenia

SA.270.3.4.2019

"Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie "

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 6045,5 2019.10.18 211

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji. pdf 74,9 2019.10.24 129

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 19318,6 2019.10.18 106

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik 1 - Formularz oferty pdf 712,1 2019.10.18 90
Załącznik 1 - Formularz oferty - edytowalny doc 162,5 2019.10.18 83
Załącznik 10 – Wykaz wykonanych usług docx 17,2 2019.10.18 92
Załącznik 11 – Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówie docx 19,8 2019.10.18 84
Załącznik 12 – Wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykon docx 17,6 2019.10.18 81
Załącznik 13 - Wzór umowy pdf 12263,1 2019.10.18 79
Załącznik 14.1 -Identyfikator postępowania pdf 54,3 2019.10.18 84
Załącznik 14.2 - KluczPub_Oferta_PostepowanieID_145c0e2f-efd8-49ce-9b1d-65a5 asc 0,7 2019.10.18 82
Załącznik 15.1 - Katalogi norm czasu wprowadzone zarządzeniem nr 99 Dyrektor pdf 479,2 2019.10.18 77
Załącznik 15.2 - Normy zakładowe i zasady rozliczania prac. pdf 229,0 2019.10.18 88
Załącznik 16.1 - Wzór umowy dzierżawy – Pakiet III pdf 2869,6 2019.10.18 72
Załącznik 16.2 - Wzór umowy dzierżawy – Pakiet IV pdf 3419,9 2019.10.18 76
Załącznik 2 – Kosztorys Ofertowy pdf 1062,0 2019.10.18 184
Załącznik 2 – Kosztorys Ofertowy - edytowalny doc 254,5 2019.10.18 98
Załącznik 3 - Zadania wg rodzaju prac pdf 618,0 2019.10.18 75
Załącznik 3.1 - Rozmiar prac wg grup czynności pdf 33694,7 2019.10.18 87
Załącznik 3.2 – Układ sortymentowy pdf 5828,8 2019.10.18 90
Załącznik 3.3 – Zestawienie stopni trudności pdf 5063,3 2019.10.18 78
Załącznik 3.4 – Zestawienie pozycji niedostępnych dla pozyskania maszynowego pdf 163,0 2019.10.18 84
Załącznik 3.5 – Optymalna potencjalna technologia pozyskania drewna na pozyc pdf 4395,2 2019.10.18 75
Załącznik 4 - Opis technologii wykonawstwa prac leśnych pdf 14891,6 2019.10.18 69
Załącznik 4 - Opis technologii wykonawstwa prac leśnych - PO ZMIANACH pdf 1309,5 2019.10.30 75
Załącznik 5 – Procedura Odbioru Prac. pdf 4228,2 2019.10.18 70
Załącznik 6 - Wzór formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia doc 291,5 2019.10.18 85
Załącznik 7 – Niewiążący wzór zobowiązania o oddaniu wykonawcy do dyspozycji doc 151,5 2019.10.18 72
Załącznik 8 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej doc 153,5 2019.10.18 77
Załącznik 9 – Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w doc 150,5 2019.10.18 73

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ZMIANA TREŚCI SIWZ pdf 293,6 2019.10.30 71
ZMIANA TREŚCI SIWZ 2 pdf 833,0 2019.11.13 64

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zebraniu wykonawców pdf 263,5 2019.10.21 91
informacja z otwarcia ofert pdf 1044,9 2019.11.20 186
INFORMACJA Z ZEBRANIA WYKONAWCÓW pdf 2785,4 2019.11.05 85

Pobierz wszystkie dokumenty