Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-601/19

"projekt koncepcyjny górniczych wyciągów szybowych szybu GG-1 (wraz z infrastrukturą) umożliwiających prowadzenie jazdy ludzi przy prędkości powietrza 18m/s - KC-zp.272-601/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 185,0 2019.10.18 86

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 56,9 2019.10.18 55

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz oferty doc 44,0 2019.10.18 92
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu docx 24,7 2019.10.18 77
Oświadczenie_o_spełnianiu_warunków_udziału_w_postepowaniu docx 23,5 2019.10.18 74
Wzór umowy - usługi doc 101,0 2019.10.18 83
Wzór wykazu usług doc 35,0 2019.10.18 81

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 267,0 2019.10.24 77

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,9 2019.10.28 74

Pobierz wszystkie dokumenty