Szczegóły ogłoszenia

ZG.270.2.10.2019

"Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Międzyzdroje w latach 2020-2021"

Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu_ZG.270.2.10.2019 pdf 235,2 2019.10.18 116

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ_ZG.270.2.10.2019 pdf 14700,0 2019.10.18 84

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianie treści SIWZ pdf 160,2 2019.11.13 49
Powiadomienie o zmianie treści SIWZ_2 pdf 214,8 2019.11.14 48

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zebraniu Wykonawców pdf 140,8 2019.10.21 73
Informacja z otwarcia ofert pdf 401,7 2019.11.20 104
Informacja z zebrania wykonawców pdf 1207,8 2019.10.25 76
SIWZ_ZG.270.2.10.2019_zmieniona pdf 544,4 2019.11.13 48
Unieważnienie-Pakiet II pdf 137,6 2019.11.21 47
Unieważnienie_Pakiet IV pdf 215,3 2019.11.28 56
Wybór oferty najkorzystniejszej_ZG.270.2.10.2019 pdf 790,0 2019.12.23 39
Wyjaśnienie treści SIWZ pdf 839,1 2019.11.05 51
Zał. nr 10_Wykaz wykonanych usług docx 17,8 2019.10.18 59
Zał. nr 11_Wykaz osób skier. do realiz zamówienia docx 20,8 2019.10.18 86
Zał. nr 12_Wykaz urządzeń docx 17,9 2019.10.18 59
Zał. nr 13.1_Wzór umowy dla pakietów I, II,III; doc 610,5 2019.10.18 74
Zał. nr 13.2_Wzór umowy dla pakietu IV docx 101,6 2019.10.18 114
Zał. nr 13.2_Wzór umowy dla pakietu IV_poprawiony docx 102,1 2019.11.05 39
Zał. nr 14.1_Identyfiator postępowania docx 12,1 2019.10.18 81
Zał. nr 14.2_Klucz publiczny asc 0,7 2019.10.18 70
Zał. nr 1_Formularz oferty doc 162,0 2019.10.18 112
Zał. nr 1_Formularz oferty_ZMIANA doc 163,5 2019.11.14 50
Zał. nr 2_Kosztorys ofertowy xlsx 16,3 2019.10.18 84
Zał. nr 3.1_Rozmiar prac wg grup czynności pdf 526,8 2019.10.18 69
Zał. nr 3.2_Układ sortymentowy pdf 160,5 2019.10.18 80
Zał. nr 3.3_Zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień pozyskan pdf 113,0 2019.10.18 70
Zał. nr 3.4_Zestawienie pozycji niedostępnych dla pozyskania maszynowego docx 17,2 2019.10.18 84
Zał. nr 3.5_Optymalna potencjalna technologia pozyskania drewna docx 509,9 2019.10.18 72
Zał. nr 3_Zadania wg rodzaju prac docx 21,4 2019.10.18 54
Zał. nr 4_Standard technologii prac doc 559,0 2019.10.18 66
Zał. nr 5_Procedura odbioru prac doc 225,0 2019.10.18 60
Zał. nr 6_Wzór formularza JEDZ doc 295,0 2019.10.18 64
Zał. nr 7_Niewiążący wzór_zob.podm.trzeciego doc 155,5 2019.10.18 63
Zał. nr 8_Ośw. o gr. kapitałowej doc 153,5 2019.10.18 60
Zał. nr 9_Ośw. o braku podst. do wykluczenia doc 154,5 2019.10.18 59
Zał.nr 15_Katalog norm pdf 479,2 2019.10.18 65

Pobierz wszystkie dokumenty