Szczegóły ogłoszenia

ZP/2550/U/19

"Zamówienia na usługi społeczne - Usługi szkoleniowe certyfikowane wraz z egzaminem na obsługę aparatury analitycznej i pomiarowej stosowanej w przemyśle chemicznym w zakresie reologii i spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego [NMR]"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu ZP2550U19 pdf 3994,3 2019.10.18 32

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 - Formularz oferty doc 88,5 2019.10.18 62
Załącznik nr 2 - Oświadczenia Wykonawcy docx 57,2 2019.10.18 66
Załącznik nr 3 - Oswiadczenie o przynależności do grupy kapitałowej docx 47,0 2019.10.18 62
Załącznik nr 4 - Istotne postanowienia umowy doc 1433,5 2019.10.18 61

Pobierz wszystkie dokumenty