Szczegóły ogłoszenia

Z.270.4.2019

"Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Bierzwnik w latach 2020-2021"

PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bierzwnik

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 192,1 2019.10.18 138

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Sprostowanie DUUE pdf 71,5 2019.10.24 72

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 2542,5 2019.10.18 98

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_06acc9f9-2cc5-4ad5-b839-669013139562 asc 0,7 2019.10.18 91
Zał.01. Formularz Oferty doc 162,0 2019.10.18 84
Zał.02. Kosztorys ofertowy xlsx 21,1 2019.10.18 107
Zał.03. Zadania wg. rodzaju prac pdf 368,4 2019.10.18 67
Zał.03.1. Rozmiar prac według grup czynności pdf 945,9 2019.10.18 84
Zał.03.2. Układ sortymentowy pdf 263,5 2019.10.18 79
Zał.03.3. Zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień pozyskania pdf 158,0 2019.10.18 75
Zał.03.4. Zestawienie pozycji niedostępnych dla pozyskania maszynowego pdf 48,8 2019.10.18 74
Zał.03.5. Optymalna potencjalna technologia pozyskania drewna 1 pdf 175,4 2019.10.18 78
Zał.04. Opis technologii wykonawstwa prac leśnych doc 1033,5 2019.10.18 75
Zał.05. Procedura Odbioru Prac doc 225,5 2019.10.18 68
Zał.06. Wzór formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ doc 290,0 2019.10.18 93
Zał.07. Niewiążący wzór zobowiązania o oddaniu wykonawcy do dyspozycji niezb doc 151,5 2019.10.18 68
Zał.08. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej doc 154,0 2019.10.18 74
Zał.09. Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art.2 doc 150,5 2019.10.18 72
Zał.10. Wykaz wykonanych usług docx 17,1 2019.10.18 73
Zał.11. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia docx 20,1 2019.10.18 67
Zał.12. Wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonywania docx 17,3 2019.10.18 65
Zał.13.1. wzór umowy na dla Pakietów I-III doc 506,5 2019.10.18 92
Zał.13.2 wzór umowy dla Pakietu IV doc 302,5 2019.10.18 63
Zał.14.1. Identyfikator postępowania docx 11,7 2019.10.18 75
Zał.15. Normy katalogowe ,,Katalogi norm czasu wprowadzone zarządzeniem nr 9 pdf 7502,5 2019.10.18 68
Zał.16. wzór umowy dzierżawy maszyn szkólkarskich oraz pomieszczenia socjaln doc 165,0 2019.10.18 65

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ pdf 221,1 2019.11.04 68
Powiadomienie o zmianach w SIWZ II pdf 320,2 2019.11.13 58
Zał.01. Formularz oferty AKTUALNY 04.11.2019 doc 164,5 2019.11.04 77
Zał.13.2 wzór umowy dla Pakietu IV AKTUALNY 04.11.2019 doc 303,5 2019.11.04 48

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 525,7 2019.11.19 103
Notatka ze spotkania z wykonawcami pdf 762,8 2019.10.31 76
Ogłoszenie o zebraniu pdf 217,9 2019.10.21 66
Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia w DUUE pdf 159,1 2019.10.23 68

Pobierz wszystkie dokumenty