Szczegóły ogłoszenia

ZG.270.1.10.2019

"Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Chojna w roku 2020"

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 167,4 2019.10.18 165

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 25491,7 2019.10.18 92

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_e2457ab6-7c23-4026-a9c7-bd4a5501ae9a asc 0,7 2019.10.18 95
Załącznik nr 1 - Formularz Oferty doc 163,0 2019.10.18 96
Załącznik nr 10 - Wykaz wykonanych usług docx 17,8 2019.10.18 79
Załącznik nr 11 - Wykaz osób skierowanych do realizacji zam. docx 21,1 2019.10.18 76
Załącznik nr 12 - Wykaz urządzeń technicznych docx 18,0 2019.10.18 85
Załącznik nr 13 - Wzór umowy pdf 773,5 2019.10.18 82
Załącznik nr 14.1 - Identyfiator postępowania pdf 96,4 2019.10.18 79
Załącznik nr 15.1 - Katalog norm czasu dla prac leśnych pdf 7540,7 2019.10.18 66
Załącznik nr 15.2 - Normy zakładowe i pozostałe zasady pdf 96,1 2019.10.18 77
Załącznik nr 2 - Kosztorys cenowy doc 192,0 2019.10.18 105
Załącznik nr 3 - Zadania wg rodzaju prac pdf 95,0 2019.10.18 88
Załącznik nr 3.1 - Rozmiar prac wg grup czynności pdf 695,8 2019.10.18 94
Załącznik nr 3.2 - Układ sortymentowy - Pakiet I pdf 160,4 2019.10.18 79
Załącznik nr 3.2 - Układ sortymentowy - Pakiet II pdf 124,2 2019.10.18 69
Załącznik nr 3.3 - Zestawienie stopni trudności poz, stref i odległ.zrywki pdf 143,2 2019.10.18 76
Załącznik nr 3.4 - Zestawienie pozycji niedostępnych dla pozyskania maszynow pdf 44,4 2019.10.18 73
Załącznik nr 3.5 - Optymalna potencjalna technologia pozyskania drewna pdf 218,8 2019.10.18 92
Załącznik nr 4 - Opis technologii wykonawstwa prac leśnych pdf 16547,1 2019.10.18 78
Załącznik nr 5 - Procedura odbioru prac pdf 210,1 2019.10.18 82
Załącznik nr 6 - Wzór formularza JEDZ doc 293,0 2019.10.18 77
Załącznik nr 7 - Niewiążący wzór zobowiązania doc 156,0 2019.10.18 75
Załącznik nr 8 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej doc 153,5 2019.10.18 75
Załącznik nr 9 - Oświadczenie w sprawie braku podst. do wykl. doc 154,5 2019.10.18 70

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach w SIWZ pdf 420,8 2019.11.13 63

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 747,6 2019.11.19 196

Pobierz wszystkie dokumenty