Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-521/19

"usługa identyfikacji, analizy i optymalizacji procesów funkcjonujących w AGH oraz dostawa systemu informatycznego, umożliwiającego utrzymanie i aktualizację repozytorium opracowanych modeli procesów, wraz z jego wdrożeniem oraz szkoleniami dla użytkowników i wsparciem technicznym - KC-zp.272-521/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 137,4 2019.10.17 146

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) pdf 68,8 2019.10.31 126

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 529,5 2019.10.17 124

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 255,3 2019.10.17 142
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 59,5 2019.10.17 119
Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt AGH - załącznik nr 10 pdf 437,5 2019.10.17 140
NOWY Wzór umowy - załącznik nr 3 doc 422,5 2019.10.31 125
Przykłady obszarów i podobszarów działalności Uczelni - załącznik nr 9 xlsx 17,1 2019.10.17 129
Regulamin Organizacyjny AGH - załącznik nr 7 pdf 1103,7 2019.10.17 138
Statut AGH - załącznik nr 6 pdf 722,9 2019.10.17 136
Wykaz osób - załącznik nr 5 docx 63,3 2019.10.17 134
Wykaz usług - załącznik nr 4 docx 61,4 2019.10.17 132
Wzór formularza oferty doc 297,0 2019.10.17 130
Wzór umowy - załącznik nr 3 doc 419,5 2019.10.17 127
Zarządzenie Nr 312016 Rektora_kompetencje Prorektorów - załącznik nr 8 pdf 107,9 2019.10.17 128

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 385,9 2019.10.31 126

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 506,8 2019.11.06 131

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request 521 xml 126,8 2019.10.17 137
Informacja z otwarcia ofert doc 22,3 2019.11.19 108
Sprostowanie do Ogłoszenia o wyborze najkorzytniejszej oferty doc 211,3 2019.12.23 94

Pobierz wszystkie dokumenty