Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-556/19

"Usługa przeprowadzenia szkoleń i egzaminów dla kadry dydaktycznej WIEiT - Kc-zp.272-556/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 154,0 2019.10.17 83

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 468,9 2019.10.17 56

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 55,8 2019.10.17 74
Oświadeczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 54,1 2019.10.17 74
Wykaz osób i podmiotów odpowiedzialnych za realizację zamówienia doc 407,6 2019.10.17 76
Wykaz zrealizowanych usług doc 48,5 2019.10.17 71
Wzór formularza oferty doc 59,9 2019.10.17 70
Wzór umowy - usługi doc 65,7 2019.10.17 73

Pobierz wszystkie dokumenty