Szczegóły ogłoszenia

FER.271.14.2019

"Remont dróg gminnych Czermna – Piekło i Żurowa – Olszyny"

Urząd Gminy w Szerzynach

                     

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 58,6 2019.10.15 33

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1.Remont drogi gminnej nr 200619K Czermna – Piekło (dz. ewid. 2615, 2616 pdf 304,7 2019.10.15 56
2.Remont drogi gminnej nr 200622K Żurowa – Olszyny ( dz. ewid. 753, 754) w m pdf 294,5 2019.10.15 58
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2019.10.15 52
formularz ofertowy doc 40,0 2019.10.15 50
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,2 2019.10.15 57
STWiORBpowodz pdf 301,7 2019.10.15 60
sytuacja pdf 1683,6 2019.10.15 56
wzór umowy docx 37,0 2019.10.15 52

Pobierz wszystkie dokumenty