Szczegóły ogłoszenia

SZW/DZP/68/2019

"Modernizacja punktu sanitarnego w Poradni Ginekologicznej i punktu sanitarnego w Poradni Proktologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu oraz modernizacja brudowników w Szpitalu Rehabilitacyjnym Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - powtórka."

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu docx 27,3 2019.10.14 61

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) doc 264,0 2019.10.14 41

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
G.PW.01-00 STR TYT GINEKOLOGIA doc 87,0 2019.10.14 54
G.PW.02-00 OPIS GINEKOLOGIA doc 59,0 2019.10.14 61
G.PW.03-01 DRUK_2018_12_20_SW_Ginekologia_ pdf 103,5 2019.10.14 51
G.PW.03-02 sciany-działowe-nida-sciana-125a75-woda-karta-systemowa pdf 307,8 2019.10.14 58
G.PW.04-01 PRZEDMIAR Ginekologia pdf 80,9 2019.10.14 62
G.PW.04-02 Przedmiar_M510010001 ath 30,2 2019.10.14 57
G.PW.05-01.1 STO,STB Rob. bud. doc 843,0 2019.10.14 51
G.PW.05-01.2 STO,STB Rob. bud. pdf 592,6 2019.10.14 55
G.PW.05-02.1 STE 01.01 Instalacje elektr. doc 144,5 2019.10.14 60
G.PW.05-02.2 STE 01.01 Instalacje elektr. pdf 97,5 2019.10.14 59
G.PW.05-03.1 STI 01.01 Instalacja wodociagowa doc 127,0 2019.10.14 56
G.PW.05-03.2 STI 01.01 Instalacja wodociagowa pdf 106,0 2019.10.14 57
G.PW.05-04.1 STI 01.02 Instalacja kan. wewn. doc 118,5 2019.10.14 57
G.PW.05-04.2 STI 01.02 Instalacja kan. wewn. pdf 92,2 2019.10.14 49
G.PW.05-05.1 STI 01.03 Izolacje cieplne doc 70,0 2019.10.14 54
G.PW.05-05.2 STI 01.03 Izolacje cieplne pdf 66,1 2019.10.14 54
P.PW.01-00 STR TYT PROKTOLOGIA doc 87,0 2019.10.14 54
P.PW.02-00 OPIS PROKTOLOGIA odt 20,3 2019.10.14 50
P.PW.03-01 DRUK_2018_12_20_SW_Proktologia pdf 101,5 2019.10.14 53
P.PW.03-02 sciany-działowe-nida-sciana-125a75-woda-karta-systemowa pdf 307,8 2019.10.14 60
P.PW.04-01 PRZEDMIAR Proktologia pdf 79,0 2019.10.14 52
P.PW.04-02 PRZEDMIAR Proktologia ath 29,3 2019.10.14 47
P.PW.05-01.1 STO,STB Rob. bud. doc 842,5 2019.10.14 51
P.PW.05-01.2 STO,STB Rob. bud. pdf 592,5 2019.10.14 49
P.PW.05-02.1 STE 01.01 Instalacje elektr. doc 145,0 2019.10.14 46
P.PW.05-02.2 STE 01.01 Instalacje elektr. pdf 97,6 2019.10.14 66
P.PW.05-03.1 STI 01.01 Instalacja wodociagowa doc 127,0 2019.10.14 46
P.PW.05-03.2 STI 01.01 Instalacja wodociagowa pdf 106,0 2019.10.14 54
P.PW.05-04.1 STI 01.02 Instalacja kan. wewn. doc 118,5 2019.10.14 46
P.PW.05-04.2 STI 01.02 Instalacja kan. wewn. pdf 92,3 2019.10.14 50
P.PW.05-05.1 STI 01.03 Izolacje cieplne doc 70,0 2019.10.14 55
P.PW.05-05.2 STI 01.03 Izolacje cieplne pdf 66,1 2019.10.14 60
PW.01-00 STR TYT GINEKOLOGIA doc 87,0 2019.10.14 59
PW.01-00 STR TYT PROKTOLOGIA doc 87,0 2019.10.14 55
PW.02-00 OPIS GINEKOLOGIA doc 59,0 2019.10.14 57
PW.02-00 OPIS PROKTOLOGIA odt 20,3 2019.10.14 58
PW.03-01 DRUK_2018_12_20_SW_Ginekologia_ pdf 103,5 2019.10.14 50
PW.03-01 DRUK_2018_12_20_SW_Proktologia pdf 101,5 2019.10.14 46
PW.03-02 sciany-działowe-nida-sciana-125a75-woda-karta-systemowa pdf 307,8 2019.10.14 46
PW.04-01 PRZEDMIAR Ginekologia pdf 80,9 2019.10.14 49
PW.04-01 PRZEDMIAR Proktologia pdf 79,0 2019.10.14 49
PW.04-02 PRZEDMIAR Proktologia ath 29,3 2019.10.14 48
PW.04-02 Przedmiar_M510010001 ath 30,2 2019.10.14 50
PW.05-01.1 STO,STB Rob. bud. doc 843,0 2019.10.14 56
PW.05-01.2 STO,STB Rob. bud. pdf 592,6 2019.10.14 53
PW.05-02.1 STE 01.01 Instalacje elektr. doc 144,5 2019.10.14 47
PW.05-02.2 STE 01.01 Instalacje elektr. pdf 97,5 2019.10.14 59
PW.05-03.1 STI 01.01 Instalacja wodociagowa doc 127,0 2019.10.14 56
PW.05-03.2 STI 01.01 Instalacja wodociagowa pdf 106,0 2019.10.14 45
PW.05-04.1 STI 01.02 Instalacja kan. wewn. doc 118,5 2019.10.14 40
PW.05-04.2 STI 01.02 Instalacja kan. wewn. pdf 92,2 2019.10.14 37
PW.05-05.1 STI 01.03 Izolacje cieplne doc 70,0 2019.10.14 37
PW.05-05.2 STI 01.03 Izolacje cieplne pdf 66,1 2019.10.14 36
zał. nr 1 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunkó doc 52,5 2019.10.14 37
zał. nr 2 - dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 50,0 2019.10.14 36
zał. nr 3 - wzór formularza ofertowego doc 45,0 2019.10.14 37
zał. nr 4 - projekt umowy - sanitariaty docx 233,9 2019.10.14 41
zał. nr 4a - projekt umowy - brudowniki docx 233,9 2019.10.14 37
zał. nr 5 - oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 33,0 2019.10.14 36

Pobierz wszystkie dokumenty