Szczegóły ogłoszenia

SA.270.2.12.2019.S

"Budowa miejsc postojowych dla pojazdów oraz towarzyszącej infrastruktury turystycznej "

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Barlinek

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP pdf 248,0 2019.10.14 76

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - miejsca postojowe pdf 8920,1 2019.10.14 45

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1- Formularz ofertowy Część nr 1 pdf 119,7 2019.10.14 69
Załącznik nr 1- Formularz ofertowy Część nr 2 pdf 119,6 2019.10.14 73
Załącznik nr 10 - Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomo pdf 123,3 2019.10.14 70
Załącznik nr 11 - Oświadczenie o braku orzeczenia zakazu ubiegania się zamów pdf 97,4 2019.10.14 66
Załącznik nr 12 - Przedmiar robót Okunie pdf 197,7 2019.10.14 76
Załącznik nr 13 - STWIOR Okunie zip 2733,0 2019.10.14 73
Załącznik nr 14 - Projekt miejsce postojowe Czarnolas zip 3685,6 2019.10.14 70
Załącznik nr 15 - Projekt wiata Okunie zip 1361,8 2019.10.14 70
Załącznik nr 16 - Przedmiar robót Żydowo pdf 197,9 2019.10.14 75
Załącznik nr 17 - STWIOR (plac i wiata Żydowo) zip 2740,1 2019.10.14 65
Załącznik nr 18 - Projekt miejsce postojowe Żydowo zip 4221,5 2019.10.14 68
Załącznik nr 19 - Projekt wiata Żydowo zip 1355,9 2019.10.14 72
Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art 25a ust.1 pdf 121,8 2019.10.14 67
Załącznik nr 3 - Wykaz robót budowlanych pdf 114,2 2019.10.14 68
Załącznik nr 4 - Wykaz osób pdf 111,6 2019.10.14 72
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia pdf 129,2 2019.10.14 70
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności pdf 118,9 2019.10.14 67
Załącznik nr 7 - Wzór umowy pdf 199,7 2019.10.14 73
Załącznik nr 8 - Oświadczenie o obowiązku podatkowym pdf 114,6 2019.10.14 64
Załącznik nr 9 - Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat l pdf 74,2 2019.10.14 64

Pobierz wszystkie dokumenty