Szczegóły ogłoszenia

CRZP/181/2019/AEZ

"Zagospodarowanie terenu przed budynkiem głównym (budynek B) przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni - powtórne"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 608703-N-2019 pdf 225,6 2019.10.11 134

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 103,9 2019.10.22 90

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 627,0 2019.10.11 93

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 302,5 2019.10.11 100
2_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 35,5 2019.10.11 100
3_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 39,5 2019.10.11 98
4_Wykaz robót budowlanych doc 39,0 2019.10.11 110
5_Wykaz osób doc 38,0 2019.10.11 106
6_Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień doc 273,5 2019.10.11 106
7_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 37,5 2019.10.11 99
8_Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 31,0 2019.10.11 96
9_Wzór umowy DOC 149,0 2019.10.11 106
Dokumentacja projektowa ZMIANA SIWZ 1 rar 9193,7 2019.10.22 151
_10_Dokumentacja przetargowa rar 53898,8 2019.10.11 135
_11__Harmonogram_rzeczowo-finansowy_-_Zagospodarowanie terenu xls 38,5 2019.10.11 101

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ pdf 748,1 2019.10.22 93

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 1 pdf 663,6 2019.10.18 110

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 639,9 2019.10.31 105
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 293,8 2019.10.22 116

Pobierz wszystkie dokumenty