Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-625/19

"skład komputerowy i komputerowe opracowanie rysunków do pozycji wydawniczych, w których wzory, tabele i rysunki stanowią do 65% objętości książek wraz z przygotowaniem plików do druku - KC-zp.272-625/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 32,6 2019.10.10 26

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 215,5 2019.10.17 12

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 70,2 2019.10.10 13

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,4 2019.10.10 19
NOWY - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu docx 26,7 2019.10.10 16
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 26,4 2019.10.17 14
Wykaz zrealizowanych usług docx 25,4 2019.10.10 19
Wzór formularza oferty doc 28,0 2019.10.10 19
Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia docx 28,3 2019.10.10 18
Wzór umowy - usługi doc 33,7 2019.10.10 19

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 267,1 2019.10.17 12

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,7 2019.10.22 1
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 267,0 2019.10.17 10
zalacznik_A1 pdf 10043,5 2019.10.10 26
zalacznik_A2 pdf 4168,8 2019.10.10 22
zalacznik_A3 pdf 16147,1 2019.10.10 20
zalacznik_B1 doc 302,0 2019.10.10 22
zalacznik_B2 doc 1681,5 2019.10.10 19
zalacznik_B3 doc 933,5 2019.10.10 19

Pobierz wszystkie dokumenty