Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-651/19

"Remont pomieszczenia oraz przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej i chłodzenia w pom. 118 w bud. A-3 dla potrzeb Szkoły Doktorskiej AGH w Krakowie - KC-zp.272-651/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 75,2 2019.10.10 141

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 63,9 2019.10.10 161

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 28,0 2019.10.10 116
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu docx 23,0 2019.10.10 105
Wzór formularza oferty doc 30,4 2019.10.10 111
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2019.10.10 118
Wzór umowy doc 256,0 2019.10.10 116
wzór Wykaz osób doc 46,5 2019.10.10 123
wzór wykazu robót budowlanych doc 54,0 2019.10.10 113
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów docx 28,1 2019.10.10 114

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 269,0 2019.10.14 155
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 doc 269,9 2019.10.21 144
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 3 doc 269,1 2019.10.22 120

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 47,5 2019.10.25 99
Informacja z otwarcia ofert doc 22,2 2019.10.25 148

Pobierz wszystkie dokumenty