Szczegóły ogłoszenia

94/2019

"Przewóz osób hemodializowanych i przewóz sanitarny"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie DzUUE docx 28,3 2019.10.09 8

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 141,0 2019.10.09 10

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
DIALIZY OPIS Zadania 1 doc 41,5 2019.10.09 9
DIALIZY OPIS Zadania 2 doc 37,5 2019.10.09 8
DIALIZY OPIS Zadania 3 doc 33,5 2019.10.09 7
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2019.10.09 6
Formularz Cenowy Transportu xls 57,0 2019.10.09 10
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 77,0 2019.10.09 6
proj umowy Trans. Dializ 2019 STrans doc 899,0 2019.10.09 8
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 22,6 2019.10.09 3
Wykaz dostaw lub usług docx 19,5 2019.10.09 7
Wykaz osób xls 29,0 2019.10.09 6
Wykaz pojazdów, formularz oceny Zał. 7 xls 28,0 2019.10.09 8
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 72,0 2019.10.09 8
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,0 2019.10.09 5

Pobierz wszystkie dokumenty