Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-638/19

"świadczenie prac porządkowych, pielęgnacyjnych oraz zimowego utrzymania terenów kampusu AGH - KC-zp.272-638/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 139,5 2019.10.09 32

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 68,3 2019.10.09 36

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 72,9 2019.10.09 24
Wykaz zrealizowanych usług doc 33,5 2019.10.09 22
Wzór formularza oferty - usługi doc 46,5 2019.10.09 24
Wzór umowy - usługi doc 99,5 2019.10.09 22

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 126,8 2019.10.09 18

Pobierz wszystkie dokumenty