Szczegóły ogłoszenia

KC-zp. 272-600/19

"sukcesywna dostawa niszczarek dla potrzeb AGH - KC-zp. 272-600/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 130,0 2019.10.09 155

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 71,7 2019.11.08 129

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 117,7 2019.10.09 113

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 47,0 2019.11.29 107
JEDZ docx 79,0 2019.10.09 136
NOWY Wzór formularza oferty docx 70,6 2019.11.08 124
POPRAWIONY NOWY Wzór formularza oferty docx 71,3 2019.11.15 125
Wzór formularza oferty doc 72,9 2019.10.09 152
Wzór umowy - dostawy docx 40,1 2019.10.09 153

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ i zmiana SIWZ doc 233,7 2019.11.08 128
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ i zmiana SIWZ nr 2 doc 298,6 2019.11.15 160

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 135,6 2019.10.09 160
Informacja z otwarcia ofert doc 21,6 2019.11.29 127
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 269,2 2019.11.08 143

Pobierz wszystkie dokumenty