Szczegóły ogłoszenia

CRZP/179/2019/AEZ

"Remont posadzki w korytarzu na poziomie 100 w budynku Wydziału Nawigacyjnego przy AL. Jana Pawła II 3 w Gdyni"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 607134-N-2019 pdf 73,5 2019.10.09 21

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 621,0 2019.10.09 10

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 306,0 2019.10.09 19
2_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 35,5 2019.10.09 18
3_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 39,5 2019.10.09 15
4_Wykaz robót budowlanych doc 39,0 2019.10.09 26
5_Wykaz osób doc 38,0 2019.10.09 16
6_Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień doc 273,5 2019.10.09 16
7_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 37,5 2019.10.09 17
8_Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 31,0 2019.10.09 15
9_Wzór umowy DOC 152,5 2019.10.09 710
_10_Dokumentacja przetargowa zip 3716,2 2019.10.09 36

Pobierz wszystkie dokumenty