Szczegóły ogłoszenia

CSKDZP-2375/12/09/01/2019

"zakup i dostawa cyfrowego aparatu RTG ze stojakiem do zdjęć odległościowych i ze stołem kostnym"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 119,7 2019.10.08 101

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 261,5 2019.10.08 97

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 82,0 2019.10.08 81
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 73,0 2019.10.08 87
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 323,5 2019.10.08 87
Klauzula informacyjna doc 70,5 2019.10.08 90
Ocena punktowa_rtg kostny doc 135,5 2019.10.08 200
PROTOKOL_ODBIORU_TECHNICZNEGO — wzór doc 76,5 2019.10.08 90
Szczegółowy opis zamówienia doc 281,0 2019.10.08 211
umowa powierzenia danych z aparatury medycznej + wzór doc 120,5 2019.10.08 80
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 95,0 2019.10.08 87
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 133,5 2019.10.08 108
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 72,0 2019.10.08 83

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 125,0 2019.10.31 78

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 34,5 2019.11.08 127
Szczegółowy opis zamówienia_31_10_19 doc 283,5 2019.10.31 79

Pobierz wszystkie dokumenty