Szczegóły ogłoszenia

CSKDZP-2375/04/09/01/2019

"usługa serwisowa sprzętu produkcji Varian Medical Systems zainstalowanego w CSK MSWiA w Warszawie"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 120,0 2019.10.08 89

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 236,5 2019.10.08 88

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,0 2019.10.08 91
Harmonogram dostaw źródeł promieniotwórczych Ir-192_4 lata doc 56,0 2019.10.08 95
Harmonogram płatności_4 lata doc 115,5 2019.10.08 120
Harmonogram wykonania przeglądów_4 lata doc 54,5 2019.10.08 92
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 39,5 2019.10.08 87
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 288,0 2019.10.08 84
Pierwsza pomoc_4 lata doc 21,5 2019.10.08 96
Protokół wykonania aktualizacji_4 lata doc 35,0 2019.10.08 110
Szczegółowy opis zamówienia_4 lata doc 62,0 2019.10.08 103
Umowa powierzenia danych_4 lata docx 31,7 2019.10.08 99
Wykaz czynności konserwacyjnych_4 lata doc 22,5 2019.10.08 99
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 58,5 2019.10.08 79
Wzór umowy doc 137,0 2019.10.08 111
Zakres sprzętu objętego umową_4 lata doc 55,5 2019.10.08 86
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,0 2019.10.08 93

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Sprostowanie do odpowiedzi napytania z dnia 29.102019 doc 36,0 2019.10.31 72

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 102,5 2019.10.29 79

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Harmonogram wykonania przeglądów_4 lata_29_10_19 doc 53,0 2019.10.29 85
Informacja z otwarcia ofert doc 34,5 2019.11.08 69
Szczegółowy opis zamówienia_4 lata_29_10_19 doc 63,0 2019.10.29 80
Szczegółowy opis zamówienia_4 lata_30_10_19 doc 67,0 2019.10.31 94
Wzór umowy-1_29_10_19 doc 156,5 2019.10.29 76
Wzór umowy-1_30_10_19 doc 161,5 2019.10.31 92
Zakres sprzętu objętego umową_4 lata-1_29_10_19 doc 53,0 2019.10.29 85

Pobierz wszystkie dokumenty