Szczegóły ogłoszenia

CSKDZP-2375/04/09/01/2019

"usługa serwisowa sprzętu produkcji Varian Medical Systems zainstalowanego w CSK MSWiA w Warszawie"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 120,0 2019.10.08 23

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 236,5 2019.10.08 34

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,0 2019.10.08 20
Harmonogram dostaw źródeł promieniotwórczych Ir-192_4 lata doc 56,0 2019.10.08 21
Harmonogram płatności_4 lata doc 115,5 2019.10.08 20
Harmonogram wykonania przeglądów_4 lata doc 54,5 2019.10.08 21
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 39,5 2019.10.08 20
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 288,0 2019.10.08 20
Pierwsza pomoc_4 lata doc 21,5 2019.10.08 19
Protokół wykonania aktualizacji_4 lata doc 35,0 2019.10.08 20
Szczegółowy opis zamówienia_4 lata doc 62,0 2019.10.08 20
Umowa powierzenia danych_4 lata docx 31,7 2019.10.08 23
Wykaz czynności konserwacyjnych_4 lata doc 22,5 2019.10.08 20
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 58,5 2019.10.08 17
Wzór umowy doc 137,0 2019.10.08 25
Zakres sprzętu objętego umową_4 lata doc 55,5 2019.10.08 20
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,0 2019.10.08 21

Pobierz wszystkie dokumenty