Szczegóły ogłoszenia

CSKDZP-2375/04/09/01/2019

"usługa serwisowa sprzętu produkcji Varian Medical Systems zainstalowanego w CSK MSWiA w Warszawie"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 120,0 2019.10.08 77

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 236,5 2019.10.08 81

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,0 2019.10.08 77
Harmonogram dostaw źródeł promieniotwórczych Ir-192_4 lata doc 56,0 2019.10.08 85
Harmonogram płatności_4 lata doc 115,5 2019.10.08 104
Harmonogram wykonania przeglądów_4 lata doc 54,5 2019.10.08 81
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 39,5 2019.10.08 74
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 288,0 2019.10.08 71
Pierwsza pomoc_4 lata doc 21,5 2019.10.08 82
Protokół wykonania aktualizacji_4 lata doc 35,0 2019.10.08 94
Szczegółowy opis zamówienia_4 lata doc 62,0 2019.10.08 90
Umowa powierzenia danych_4 lata docx 31,7 2019.10.08 84
Wykaz czynności konserwacyjnych_4 lata doc 22,5 2019.10.08 84
Wzór oferty XLS - wymagane dokumenty xls 58,5 2019.10.08 69
Wzór umowy doc 137,0 2019.10.08 99
Zakres sprzętu objętego umową_4 lata doc 55,5 2019.10.08 73
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,0 2019.10.08 81

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Sprostowanie do odpowiedzi napytania z dnia 29.102019 doc 36,0 2019.10.31 62

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 102,5 2019.10.29 67

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Harmonogram wykonania przeglądów_4 lata_29_10_19 doc 53,0 2019.10.29 74
Informacja z otwarcia ofert doc 34,5 2019.11.08 56
Szczegółowy opis zamówienia_4 lata_29_10_19 doc 63,0 2019.10.29 65
Szczegółowy opis zamówienia_4 lata_30_10_19 doc 67,0 2019.10.31 81
Wzór umowy-1_29_10_19 doc 156,5 2019.10.29 64
Wzór umowy-1_30_10_19 doc 161,5 2019.10.31 83
Zakres sprzętu objętego umową_4 lata-1_29_10_19 doc 53,0 2019.10.29 74

Pobierz wszystkie dokumenty