Szczegóły ogłoszenia

110/2019

"Dostawy sukcesywne produktów leczniczych w programach terapeutycznych."

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 58,2 2019.10.08 41

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 79,5 2019.10.08 42

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2019.10.08 30
Formularz oferty xls 242,5 2019.10.08 38
formularze cenowe xlsx 31,4 2019.10.08 70
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,6 2019.10.08 31
projekt umowy doc 1130,0 2019.10.08 34
projekt umowy - zad. 27 doc 1121,5 2019.10.08 29
Wykaz dostaw lub usług doc 18,2 2019.10.08 29

Pobierz wszystkie dokumenty