Szczegóły ogłoszenia

CRZP/178/2019/AEZ

"Przedłużenie usług asysty technicznej Oracle Premier Support"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 606353-N-2019 pdf 394,8 2019.10.07 25

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 491,5 2019.10.07 33

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 52,5 2019.10.07 28
2_zasady_swiadczenia_usług pdf 483,3 2019.10.07 24
3_zasady_swiadczenia_usług_oprogramowanie pdf 556,8 2019.10.07 24
4_Wykaz usług doc 37,0 2019.10.07 23
5_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia docx 24,8 2019.10.07 24
6_Oświadczenie o spełnianiu warunków docx 25,0 2019.10.07 23
7_Wzór umowy doc 68,5 2019.10.07 23
8_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 36,5 2019.10.07 23

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 443,1 2019.10.15 16

Pobierz wszystkie dokumenty